E jale: Toate prețurile producției industriale au crescut. Sectoarele în care s-au triplat