Pasărea Măiastră este o un spectacol remarcabil, inovativ