Fruntași la inflație dar modești la creșterea salariului minim