Combinatul siderurgic Liberty Galați umblă cu ținta mărită