Politica struțului, adoptată de Ministerul Finanțelor, nu rezolvă problema salariilor personalului nedidactic și didactic auxiliar din sistemul educațional.