Patronul combinatului siderurgic se exersează lepădarea de gazul rusesc